Küsi kohe
X

Küsi kohe

Privaatsuseeskirjad

 • UPL EUROPE LTD mõistab, et teie isikuandmete turvalisus meie veebisaidi kasutamisel on oluline prioriteet. Sellepärast suhtume teie isikuandmete kaitsmisse äärmise tõsidusega. Käesolevates privaatsuseeskirjades tuuakse välja turvameetmed, mida me rakendame, et kogu teavet, mida te esitate, koheldakse austusega, mida see on ära teeninud ning seda hoitakse turvaliselt .

 • Andmete kogumine

  Meie veebisaiti saate kasutada ilma oma isikuandmeid avaldamata. Me ei nõua teilt oma veebisaidi kasutamise tingimusena isikuandmete avaldamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teie tellimusel mõne toote või teenuse pakkumiseks. Kui kasutate meie veebisaiti, salvestame andmeid mitmel eri turvaeesmärgil oma serveritesse. Taolised andmed hõlmavad teie internetiteenuse pakkuja nime, veebisaiti, millelt tulete meie saidile, veebisaite, mida meie saidilt külastate ja teie IP-aadressi. Kuigi need andmed võimaldaksid teie isiku tuvastamist, ei kasuta me neid sel otstarbel. Kasutame neid andmeid aeg-ajalt statistilistel eesmärkidel, kuid säilitame iga kasutaja anonüümsuse nii, et tema isikut ei oleks võimalik tuvastada. Juhtudel, kui isikuandmeid edastatakse teistele, selleks et pakkuda teile teavet meie toodete või teenuste kohta, mida olete tellinud, või muudel eesmärkidel, milleks olete volituse andnud, tugineme tehnilistele ja organisatsioonilistele vahenditele, et tagada kohaldatavate andmekaitse eeskirjade järgimine.

 • Isikuandmete kogumine ja töötlemine

  Me kogume isikuandmeid ainult siis, kui esitate need meile registreerimise, vormide või e-kirjade osana, toodete või teenuste tellimuses, päringutes või taotlustes tellitud materjalide kohta ja muudes sarnastes olukordades, milles olete otsustanud meile oma andmeid esitada. Andmebaas ja selle sisu jäävad ettevõttesse ning andmeprotsessoritesse või serveritesse, mis tegutsevad meie nimel ja vastutavad meie ees. Näiteks on üks meie andmetöötlejaid MailChimp, keda kasutatakse isikuandmete kogumiseks konsensuslikul alusel (nt registreerimisvormide kaudu) ja selliste andmete säilitamiseks (nt meie MailChimpi kontol), selleks et saata e-posti teel turunduskampaaniaid ja veebireklaame. MailChimp koos oma alamtöötlejatega osutavad kriitilise tähtsusega teenuseid, näiteks aitavad nad aktiivselt vältida teabe väärkasutamist, pakkudes sellega tuge ettevõttele UPL Europe Ltd.

  Meie või meie esindajad ei edasta teie isikuandmeid ühelgi viisil kolmandatele isikutele kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui oleme saanud teie nõusoleku või oleme seaduslikult kohustatud seda tegema. Me säilitame kontrolli ja vastutuse teie poolt avaldatavate isikuandmete kasutamise eest. Mõnesid neist andmetest võidakse salvestada või töödelda arvutites, mis asuva teistes jurisdiktsioonides, näiteks Ameerika Ühendriikides, mille andmekaitseseadused võivad erineda teie elukoha jurisdiktsioonist. Sellistel juhtudel tagame alati asjakohaste kaitsemeetmete rakendamise, et selles riigis asuv andmetöötleja rakendab teie elukohas kehtivatega võrdväärsed kaitsemeetmed.

 • Kasutuseesmärk

  Kasutame kogutud andmeid ainult selleks, et pakkuda teile tellitud tooteid või teenuseid või teistel eesmärkidel, milleks olete andnud oma nõusoleku, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

 • Juurdepääsu- ja parandusõigus

  Teil on õigus vaadata ja muuta meie süsteemis salvestatud isikuandmeid, kui arvate, et need võivad olla aegunud või valed, võtke lihtsalt meiega ühendust e-posti teel või kirjutades meie tegevuskoha aadressile, mis mõlemad on ära toodud allpool.

 • Tühistamisõigus

  Teil on igal ajal õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek kasutada oma isikuandmeid. Kui te ei soovi enam meilt e-kirju saada või soovite kustutada isikuandmeid, mis on meie valduses, siis saate seda teha e-posti teel või kirjutades meie tegevuskoha aadressile, mis mõlemad on ära toodud allpool.

 • Andmete säilitamine

  Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teile tellitud teenuste osutamiseks või mille säilitamiseks olete oma nõusoleku andnud, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti (nt seoses poolelioleva kohtuvaidlusega).

 • Küpsiste kasutamine

  Mõnedel veebisaitidel kasutame küpsiseid, et saaksime parandada veebisaidi individuaalset kasutust. Küpsised on identifikaatorid, mida meie veebiserver võib teie arvutisse saata, et tuvastada seansi kestel kasutatud arvutit. Enamik veebilehitsejatest on seadistatud neid küpsiseid automaatselt vastu võtma. Lisavõimalusena saate keelata küpsiste säilitamise või kohandada oma lehitsejat nii, et teid teavitatakse enne küpsiste arvutisse salvestamist.

 • Turvalisus

  UPL EUROPE LTD kasutab tehnilisi ja organisatsioonilisi ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Kõik teie poolt UPL EUROPE LTD-le edastatud isikuandmed krüpteeritakse edastamise käigus, et vältida nende võimalikku väärkasutamist kolmandate isikute poolt. Vaatame oma turvameetmeid pidevalt üle, et tagada pidevalt kõikide andmete ohutu ja turvaline säilitamine.

 • Kontakt

  Kui teil on probleeme, küsimusi või soovitusi, võtke palun ühendust UPL EUROPE LTD veebihalduriga. Interneti pidev areng nõuab aeg-ajalt kohanduste tegemist meie andmekaitse privaatsuseeskirjades, sellepärast jätame endale õiguse teha muudatusi siis, kui need vajalikud on.

  E-posti aadress: info.uk@uniphos.com

  või kirjutage aadressile

  UPL EUROPE LTD

  The Centre, 1st Floor

  Birchwood Park

  Warrington

  Cheshire

  Ühendkuningriik

  WA3 6YN